Mit teszünk mi?

A TASZ Romaprogramja kiemelten foglalkozik a gyermekek jogainak védelmével.

A gyermekek legalapvetőbb szükséglete, hogy szüleik, testvéreik körében nőhessenek fel. Vannak gyerekek, akik laptopon játszanak kicsi koruktól kezdve, vannak olyanok is, akik – drága játékok híján – testvéreikkel fogócskáznak az udvaron. Annyi bizonyos, hogy utóbbiakat sem szereti kevésbé a családjuk, mint tehetősebb kortársaikat. Éppen ebből a megfontolásból mondta ki nemzetközi, majd hazai jogszabály is azt, hogy a gyermekeknek joguk van saját családjukban felnövekedni, függetlenül anyagi helyzetüktől.

Tapasztalataink szerint mégis sokszor komolyabb ok nélkül, kizárólag a család szerényebb anyagi lehetőségei miatt szakítanak szét családokat, ami viszont életre szóló traumát okoz szülőknek és gyermekeknek egyaránt. Jogellenesnek tartunk minden olyan kiemelést, amely a szülők felelősségébe nem vonható, anyagi hiányosságok miatt következik be. Ennél is megengedhetetlenebb viszont az a gyakorlat, amely előszeretettel sújtja a roma családokat: az általunk ismert esetekben feltűnően és igazolhatatlanul nagy arányban veszik el a roma kisgyermekeket. Kutatások és elemzések alátámasztják azon gyanúnkat, hogy sajnálatos módon a gyermekvédelemben is létezik olyan diszkriminatív gyakorlat, amely miatt felülreprezentáltak a szakellátásba kerülő gyermekek között a roma származásúak.

A TASZ fellép minden ilyen diszkriminatív gyakorlat ellen, ezért ha Önt érte vagy tudomása van gyermekeket kiemelésük során érintő hátrányos megkülönböztetésről, jelezze felénk a jogsegely@tasz.hu e-mail címen.